Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

I 2016 ungikk 90% av våre kunder tvangssalg

Gjeldfinans har lang erfaring med stopp av tvangssalg. I 2014 unngikk hele 90 % av våre kunder tvangssalg.

Vi har kompetansen

Gjennom direkte dialog med Tingrett, medhjelper, innkrevere og kreditorer har vi ofte mulighet for å stoppe et tvangssalg ved å legge frem et konkret løsningsforslag. I forhandlinger med offentlige instanser og andre er det svært viktig at man gjør de rette tingene i riktig rekkefølge. Vi i Gjeldfinans vet hvor man skal begynne og hva man for all del ikke må gjøre. Vi har kompetansen og ser mulighetene som finnes.

- Det er ikke for sent!

Vi oppfordrer alle som har fått varsel eller begjæring om tvangssalg om å ta kontakt med oss så raskt som mulig. Du kan òg kontakte oss hvis tvangssalget allerede er besluttet eller om det er begjært fravikelse. Vi vurderer alle henvendelser.

Gjeldfinans har løst svært kompliserte saker der det har vært arrangert både 1. og 2. visning (!) med megler; vi fikk stoppet tvangssalgene, refinansiert gjelden, kundene ble kredittverdige og de fikk samlet all gjelden i ett nytt lån til markedsrente.

For å få vurdert din sak nå, send inn en søknad.

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad