Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

I fjor unngikk 90% av våre kunder tvangssalg

Vi har lang erfaring med stopp av tvangssalg. I 2017 unngikk hele 90 % av våre kunder tvangssalg. Vi har direkte dialog med Tingrett, medhjelper, innkrever og kreditor. Dette gir oss ofte mulighet til å stoppe et tvangssalg ved å legge frem et konkret løsningsforslag. I forhandlinger med offentlige instanser og andre aktører er det viktig å gjør de rette tingene i riktig rekkefølge. Vi vet hvor vi skal begynne og hvordan vi skal gå frem. Vi har kompetansen og ser mulighetene.

- Det er ikke for sent!

Vi oppfordrer alle som har fått varsel eller begjæring om tvangssalg om å kontakte oss så raskt som mulig. Du kan òg kontakte oss hvis tvangssalget allerede er besluttet eller om det er begjært fravikelse. Vi vurderer alle henvendelser.

Vi har løst svært kompliserte saker der det har vært arrangert flere visninger med megler. Vi fikk ikke bare stoppet tvangssalget og refinansiert gjelden, men kundene ble også kredittverdige og de fikk samlet all gjelden i ett nytt lån til markedsrente.

For å få vurdert din sak nå, send inn en søknad.

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad