Gjeldfinans 40 600 700

Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Betalingsanmerkninger? Svartelistet hos bankene? Ingen problem hos oss

Vi leverer kun totalløsninger, i motsetning til mange andre aktører i vår bransje. Med totalløsning mener vi at vi tar all gjelden (unntatt studielån og andre lignende, gunstige lån), og samler den i et nytt lån i en vanlig bank. Vi mener at en slik totalløsninger er det eneste som sikrer en langsiktig og god økonomisk løsning. Samtidig tror vi at dette minimerer sannsynligheten for at noe slikt skal skje igjen.

Tidligere har du kanskje hatt et misligholdt boliglån, 3 kredittkort, 50 inkasso, trekk i lønn og betalingsanmerkninger. Etter en økonomisk "vask" av oss kan du sitte igjen med ett lån i vanlig bank til gunstige markedsbetingelser, som en hvilken som helst annen bankkunde.

Våre samarbeidspartnere stiller krav om sikkerhet i fast eiendom. Dersom du ikke har nok sikkerhet selv, kan kanskje noen av dine nærmeste stille med sikkerhet for deg? Vi anbefaler deg å sende oss en søknad selv om du er i tvil om du har nok sikkerhet. Vi ser nærmere på saken for deg.

For å få vurdert din sak nå, send inn en søknad.

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad