Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Betalingsanmerkninger? Svartelistet hos bankene? Ingen problem hos oss

I motsetning til mange av de andre aktørene i vår bransje leverer Gjeldfinans kun totalløsninger. Med totalløsning mener vi at vi tar all gjelden (med unntak av studielån og eventuelt andre gunstige lån) og samler den i et nytt lån i vanlig bank. Dette fordi vi mener at en totalløsning er det eneste som sikrer en langsiktig og god økonomisk løsning for våre kunder, og som samtidig minimerer sannsynligheten for at noe lignende noen gang skal kunne skje igjen.

Fra en situasjon der du kanskje har et misligholdt boliglån, 3 kredittkort, 50 inkasso, trekk i lønn og betalingsanmerkninger, vil du etter at vi har gjennomført en økonomisk ”vask” være kredittverdig og kun sitte igjen med ett lån i en vanlig bank til gunstige markedsbetingelser - som en hvilken som helt annen bankkunde.

Våre samarbeidspartnere stiller krav om sikkerhet i fast eiendom. Dersom du ikke har nok sikkerhet selv, kan det kanskje være en mulighet dersom noen av dine nærmeste kan stille sikkerhet for deg. Skulle du være i tvil om du har nok sikkerhet oppfordrer vi deg likevel til å søke, så lover vi å se nærmere på saken.

For å få vurdert din sak nå, send inn en søknad.

Trenger du hjelp med refinansiering?

Send din søknad