Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Visning allerede gjennomført - fikk stoppet tvangssalget!

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med oss?

Meget vanskelig. Stod i fare for å miste huset på tvangssalg.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?

Ja. Som et nytt liv.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Hadde mistet huset, og hadde vært i dyp økonomisk uføre.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Meget ryddig.

Er det noe dere har savnet?

Nei, ingenting.

Hva er det viktiste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Vi mener det fungerer fint som det gjør.

Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

Ja.


Les flere referanser

Vi starter der andre gir opp. Trenger du hjelp?

Send din søknad