Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Visning allerede gjennomført - fikk stoppet tvangssalget!

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med oss? Meget vanskelig. Stod i fare for å miste huset på tvangssalg. Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? Ja. Som et nytt liv. Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Hadde mistet huset, og hadde vært i dyp økonomisk uføre. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Meget ryddig. Er det noe dere har savnet? Nei, ingenting. Hva er det viktiste vi kan gjøre for å forbedre oss? Vi mener det fungerer fint som det gjør. Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja.

Les flere referanser

Trenger du hjelp med refinansiering?

Send din søknad