Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Var i startfasen på gjeldsordning, ble reddet av Gjeldfinans

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans?

Vi hadde vært i kontakt med NAV for eventuell hjelp. Også en gjeldsordning var i startfasen. Men med langs saksbehandling måtte vi finne en raskere løsning. Var nær "bunnen".

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?

Ja, absolutt. Nå har vi god og ryddig økonomi.

 

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Tvangssalg av alt.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?

Meget profesjonelt! Ryddige, positive.....

 

Er det noe dere har savnet?

Kan ikke sette fingeren på noe!

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Per dato er dere topp, men kanskje bedre markedsføring av dere?

 

Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon, og hadde behov for økonomisk opprydning, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

Ja! Men tror få vet om dere. Vi fant dere selv på nettet, etter en "vill" leteprosess etter hjelp.


Les flere referanser

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad