Unngikk personlig konkurs

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans? Kaotisk og uoversiktlig. Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere et enklere liv? Ja. Hvordan tror dere situasjonen hadde vært dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Det hadde nok vært inkasso mot oss - en økonomisk ruin. Og evt. at vi hadde blitt personlig konkurs. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Hjelpsomme og holdt motet vårt oppe - enda det tok lang tid gav dere aldri opp. Er det noe dere har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Kan ikkje se at noe kunne vært gjort annerledes. Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand for refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja det hadde vi ikkje stusset på. Tusen takk for god hjelp.