Trodde jeg skulle gå personlig konkurs

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans? Rett før jeg var personlig konkurs. Føler du at bistanden har vært med på å gi deg et enklere liv? Ja. Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Helt fryktelig, mest sannsynlig konkurs. Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen? Bra. Gode tilbakemeldinger underveis og dere løste saken. Er det noe du har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kangjøre for å forbedre oss? Kan ikke komme på noe. Er meget godt fornøyd med jobben Dere har gjort. Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville du da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja, uten tvil.