Livet ble mye enklere etter at jeg fikk hjelp

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans AS? Ikke helt håpløst. Føler du at bistanden har vært med på å gi deg et enklere liv? Ja, mye enklere. Hvordan tror du situasjonen hadde vært dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans AS? Vanskelig. Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen? Ganske bra. Er det noe du har savnet? Nei, ikke noe. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Holde på slik dere gjør. Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville du da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja. Definitivt.