Inkassosaker og tvangsstrekk

1. Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans?

Mange inkassosaker og tvangsstrekk.

2. Føler du at bistanden har vært med på å gi deg en bedre hverdag?

Ja, faktisk.

3. Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans?

Har ikke klart å kommet ut av hjelp.

4. Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen?

Helt fantastisk, også følt at vi har blitt tatt på alvor og respekt.

5. Er det noe du har savnet?

Nei.

6. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?

Vi har bare positive inntrykk.

7. Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til refinansiering, ville du da ha anbefalt Gjeldfinans?

Ja med glede.