Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Gjeldsslave før jeg tok kontakt med Gjeldfinans

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans? Helt på felgen, gjeldsslave. Føler du at bistanden har vært med på å gi deg en bedre hverdag? Ja. Absolutt.   Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Mistet huset og vært i en ulevelig situasjon. Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen? Eksemplarisk bra.   Er det noe du har savnet? NEI.

Les flere referanser

Vi starter der andre gir opp. Trenger du hjelp?

Send din søknad