Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Fryktet å forbli gjeldsslave resten av livet - fikk hjelp

Hvordan var situasjonen før du tok kontakt med Gjeldfinans? Nærast panisk, svært pressa økonomisk. Føler du at bistanden har vært med på å gi deg en bedre hverdag? Definitivt.   Hvordan tror du situasjonen hadde vært, dersom du ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Gjeldsslave. Hvordan synes du vi har opptrådt i prosessen? Svært ryddig og ordentlig. Er det noe du har savnet? Einaste minuset eg kjem på i farta er ved søknad om nytt lån med vedlagde papirer med lånesøknad, så er logoen til Gjeldfinans på eit av dei. Bankar anar "ugler i mosen".   Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Legg vekt på å skape ei verksemd der den første du møter på ved oppmøte hos dykk er like viktig som Rune og Heine! Utan å løfte i flokk går det ikkje!! Men, føler de har lukkast så langt, så, hald fokus på det også i framtida, så vil nok dette gå bra. Og at uten at alle løfter i "flokk", kan det gå riktig ille. Må ha definerte mål steg for steg. Ta med alle tilsette i målsettinga, definer den år for år. Dersom en av dine nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville du da ha anbefalt Gjeldfinans? JA, DEFINITIVT! DO I HAVE TO SAY ANYMORE??

Les flere referanser

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad