Gjeldfinans 40 600 700

Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Fantastisk!

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans? Meget kaotisk! Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? 100% Ja!   Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Da hadde vi ikke holdt sammen som den fine familien vi er i dag. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Fantastisk!! :-)   Er det noe dere har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Mindre honorar.   Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja, uten tvil!

Les flere referanser

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad