Fantastisk!

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans? Meget kaotisk! Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag? 100% Ja!   Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Da hadde vi ikke holdt sammen som den fine familien vi er i dag. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Fantastisk!! :-)   Er det noe dere har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Mindre honorar.   Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Ja, uten tvil!