Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Alt var håpløst og fastlåst

Hvordan var situasjonen før dere tok kontakt med Gjeldfinans? Håpløs og fastlåst. Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere et enklere liv? Ja. Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde tatt kontakt med Gjeldfinans? Kritisk. Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen? Ryddig, og for oss full service. Er det noe dere har savnet? Nei. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss? Vær slik de var med oss og det finnes ikke rom for forbedring! Dersom en av deres nærmeste kom i en økonomisk vanskelig situasjon eller hadde behov for bistand til en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans? Helt klart.

Les flere referanser

Er du svartelistet av bankene? Vi kan hjelpe!

Send din søknad