Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Sliter du med inkassosaker og dårlig likviditet? Er det begjært tvangssalg på gården?

Refinansiering av misligholdt gjeld i forbindelse med landbruk er ofte langt mer komplisert å håndtere enn andre typer refinansieringer. Dette blant annet fordi man må forholde seg til et omfattende regelverk knyttet til konsesjoner og odelsretter, som til tider kan være vanskelige å sette seg inn i, selv for dem med litt erfaring.

For å kunne håndtere slike saker har Gjeldfinans knyttet til seg advokater med spisskompetanse innen dette området. På denne måten ivaretas dine interesser på en trygg og forsvarlig måte. Du unngår dermed mye av risikoen for at det skal dukke opp noen store overraskelser i etterkant.

Våre samarbeidspartnere stiller krav om sikkerhet i fast eiendom. Dersom du ikke har nok sikkerhet selv, kan det kanskje være en mulighet dersom noen av dine nærmeste kan stille noe sikkerhet for deg. Skulle du være i tvil om du har nok sikkerhet oppfordrer vi deg likevel å søke, så lover vi å se nærmere på saken.

For å få vurdert din sak nå, send inn en søknad.

Trenger du hjelp med dyrt forbrukslån?

Send din søknad