10 ARGUMENTER FOR FRIVILLIG SALG

Dersom man har fått begjært eller besluttet tvangssalg av boligen, og det ikke lar seg gjøre å fremskaffe en refinansiering som sikrer at man kan beholde boligen, kan det være et godt alternativ å fremforhandle et frivillig salg. Hvorfor? Her nevner vi 10 grunner til hvorfor frivillig salg kan være å foretrekke fremfor tvangssalg:

1. Oppnå høyere pris

Når en eiendom legges ut for tvangssalg har ikke kjøperen den samme mulighetene for reklamasjon som gjelder ved ordinært salg av eiendom jf. kjøps- og avhendingsloven. Budgiverne står derfor ovenfor en større risiko knyttet til eventuelle feil og mangler ved eiendommen. En bolig som selges frivillig (fremfor tvang) uten innskrenkninger i forbrukerrettighetene, vil derfor ofte oppnå en høyere pris enn en bolig som blir solgt uten de samme mulighetene for reklamasjon.

I artikkelen "ruinert av tvangssalg" kan du lese historien til en tobarnsmor som opplevde at leiligheten ble solgt på tvangssalg. Artikkelen stod på trykk i Bergensavisen (BA) den 29 september 2009, og er et grelt eksempel på hvor gale det kan gå.

2. Kjøpers forventning om å gjøre et "kupp" kan virke prisdempende ved tvangssalg

Ved tvangssalg har ofte budgiverne en forventning om at de skal "gjøre et kupp", eller i alle fall gjøre et godt kjøp. De vet at eieren er tvunget til å selge. Forventningen kan således virke prisdempende. Vår erfaring tilsier at en bolig som blir lagt ut for frivillig salg gjerne oppnår en pris som er 20 - 30 % høyere enn om boligen hadde gått på tvangssalg.

3. Unngå ubehagelig publisitet

Ved tvangssalg vil det fremgå av salgsoppgaven at det er et tvangssalg. Dette unngår du ved frivillig salg.

4. Unngå ubehagelige henvendelser - vi tar støyten!

Det å være midt oppi en situasjon med et tvangssalg er en stor belastning. Ikke bare for en selv, men også de som står en nærmest.

Ved et frivillig salg overtar Gjeldfinans all kommunikasjon med Tingrett, namsmenn, inkassobyrå og innkrevere. Vi går i direkte dialog fra første stund og informerer om at vi vil opptre som din representant i prosessen. Ved å la en profesjonell aktør opptre på dine vegne unngår du selv mye av belastningen og støyen, og kan konsetrere deg om å ta vare på familien og sikre inntekten i den vanskelige perioden.

Alle saker vi jobber med er krevende. Imidlertid er det noen saker hvor det menneskelige hensynet blir mer fremtredende. Her kan du lese en tilbakemelding fra en kunde som var gjeldsslave, og som stod i fare for å miste huset. Det som gjorde denne saken spesiell var at vår kunde hadde eneansvaret for en sterkt psykisk utviklingshemmet sønn, som var avhengig av stabile omgivelser. Gjeldfinans gikk i dialog med alle involverte parter og sørget for at familien fikk beholde boligen.

5. Velg megler selv

Ved et tvangssalg oppretter Tingretten vanligvis en medhjelper, som får i oppdrag å gjennomføre salget. Medhjelper hyrer så inn takstmann, fotograf og organiserer visninger m.m. Medhjelper er ikke alltid en eiendomsmegler, det kan også være en advokat. Ved et frivillig salg står du selv fritt til å velge den megleren du selv måtte ønske. Kanskje vet du om en megler som kjenner ditt område godt? Ved et frivillig salg får du muligheten til å være deltagende og styre prosessen i langt større grad enn ved et tvangssalg.

6. Spar tid

Fra et tvangssalg som administreres av Tingretten starter til hele prosessen er gjennomført, er det ikke uvanlig at det kan gå opptil 1 år. Høringsfrister og innsigelser fra ulike parter gjør at prosessen fort kan dra ut. Vi i Gjeldfinans har vært borti saker der tvangssalgsprosessen har tatt 3 år. Dette er krevende og utmattende, ikke bare for dem som rammes direkte, men også for familie og venner. Ved å sette i gang et frivillig salg har man mulighet til å forkorte denne prosessen kraftig.

7. Reduser utgiftene

Så lenge prosessen med tvangssalg pågår, vil det påløpe salærer, gebyrer og morarenter. Jo lengre tid salget tar, jo mer vokser kostnadene. Det er ikke uvanlig at den misligholdte gjelden øker 20 - 30 % i løpet av ett år ved et tvangssalg. En raskere prosess i form av et frivillig salg kan fort utgjøre flere hundretusen kroner i sparte kostnader.

8. Skattefri gevinst ved salg av bolig

Husk at en eventuell gevinst ved salg av bolig er skattefri, dersom du har bodd i boligen siste år.

9. Gjeldfinans pruter på gjelden

Gjeldfinans har god erfaring erfaring med pruting på gjeld som ikke er pantesikret. All reduksjon i gjeld tilfaller i helhet kunden.

10. Øk muligheten for å bli kredittverdig og komme inn på boligmarkedet igjen

Ved å oppnå en høyere pris for eiendommen, lavere utgifter til renter, gebyrer og salærer, og i tillegg kanskje reduksjon ("rabatt") i ikke-pantesikret gjeld, vil mulighetene for å bli kredittverdig igjen være langt større. Veien inn igjen på boligmarkedet vil i så fall bli langt kortere.

Vi er klar til å hjelpe deg i dag!

 

Søk her nå