I 2014 UNNGIKK 90 % AV VÅRE KUNDER TVANGSSALG!

Gjeldfinans har lang erfaring med stopp av tvangssalg. I 2014 unngikk hele 90 % av våre kunder tvangssalg.

Vi har kompetansen

Gjennom direkte dialog med Tingrett, medhjelper, innkrevere og kreditorer har vi ofte mulighet for å stoppe et tvangssalg ved å legge frem et konkret løsningsforslag. I forhandlinger med offentlige instanser og andre er det svært viktig at man gjør de rette tingene i riktig rekkefølge. Vi i Gjeldfinans vet hvor man skal begynne og hva man for all del ikke må gjøre. Vi har kompetansen og ser mulighetene som finnes.

- Det er ikke for sent!

Vi oppfordrer alle som har fått varsel eller begjæring om tvangssalg om å ta kontakt med oss så raskt som mulig. Du kan òg kontakte oss hvis tvangssalget allerede er besluttet eller om det er begjært fravikelse. Vi vurderer alle henvendelser.

Gjeldfinans har løst svært kompliserte saker der det har vært arrangert både 1. og 2. visning (!) med megler; vi fikk stoppet tvangssalgene, refinansiert gjelden, kundene ble kredittverdige og de fikk samlet all gjelden i ett nytt lån til markedsrente. 

Tilbakemelding fra en familie som fikk reddet odelsgården som var begjært tvangssolgt kan du lese lenger nede i siden. 

Søk her nå!REFERANSE: Odelsgård på tvangssalg - Gjeldfinans reddet familien

Gården til en småbarnsfamilie i Trøndelag var klar for tvangssalg. Tiden var egentlig ute, men gjennom god dialog med medhjelper og andre involverte klarte imidlertid Gjeldfinans å forhandle frem en løsning. Tvangssalget ble unngått, familien fikk beholde gården og all gjelden ble refinansiert. Som familien selv sier: "uten dere ville vi vært husløse og en familie på fire ville vært oppløst..." Les deres historie.

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med Gjeldfinans?
Helt på slutten, det var begjært tvangssalg av gården vår.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?
Ja, absolutt. Uten Dere hadde vi hatt en hverdag på en ny plass og uten barndomshjemmet.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde kontaktet Gjeldfinans?
Tvangssalg og husløs + at en familie på 4 ville vært oppløst. Familie og venner knust og ingen lyse utsikter.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?
Finner ikke ord. forståelsesfull, medmenneskelig, respekt for oss, har ikke en eneste gang følt ubehag sammen med vår saksbehandler. Helt korrekt opptreden!

Er det noe dere har savnet?
Overhodet ingen ting!

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?
Dere trenger ikke å gjøre noe for dere er 100 % god!

Dersom en av deres nærmeste kom i en vanskelig økonomisk situasjon eller hadde behov for en refinansiering, ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?
Ja, selvfølgelig.

*Vi ønsker å bemerke at alle referanser er gjengitt ordrett og med skriftlig tillatelse fra kunden.

Les flere referanser her