Betalingsanmerkninger? Svartelistet hos bankene? Ingen problem hos oss

I motsetning til mange av de andre aktørene i vår bransje leverer Gjeldfinans kun totalløsninger. Med totalløsning mener vi at vi tar all gjelden (med unntak av studielån og eventuelt andre gunstige lån) og samler den i et nytt lån i vanlig bank. Dette fordi vi mener at en totalløsning er det eneste som sikrer en langsiktig og god økonomisk løsning for våre kunder, og som samtidig minimerer sannsynligheten for at noe lignende noen gang skal kunne skje igjen.

Fra en situasjon der du kanskje har et misligholdt boliglån, 3 kredittkort, 50 inkasso, trekk i lønn og betalingsanmerkninger, vil du etter at vi har gjennomført en økonomisk ”vask” være kredittverdig og kun sitte igjen med ett lån i en vanlig bank til gunstige markedsbetingelser - som en hvilken som helt annen bankkunde.

Våre samarbeidspartnere stiller krav om sikkerhet i fast eiendom. Dersom du ikke har nok sikkerhet selv, kan det kanskje være en mulighet dersom noen av dine nærmeste kan stille sikkerhet for deg. Skulle du være i tvil om du har nok sikkerhet oppfordrer vi deg likevel til å søke, så lover vi å se nærmere på saken.

For å få vurdert din sak nå, trykk på søk-knappen.

Søk her nå!


REFERANSE: Fryktet å forbli gjeldsslave resten av livet - fikk hjelp

En mann i 60-årene hadde rotet det ordentlig til økonomisk. Han fryktet å forbli gjeldslave resten av livet, men fikk hjelp fra Gjeldfinans
til å ordne opp. Han anbefaler andre i samme situasjon til å ta kontakt.

Hvordan var situasjonen da dere tok kontakt med Gjeldfinans?
Nærast panisk, svært pressa økonomisk.

Føler dere at bistanden har vært med på å gi dere en bedre hverdag?
Definitivt.

Hvordan tror dere situasjonen hadde vært, dersom dere ikke hadde kontaktet Gjeldfinans?
Gjeldsslave.

Hvordan synes dere vi har opptrådt i prosessen?
Svært ryddig og ordentlig.

Er det noe dere har savnet?
Einaste minuset eg kjem på i farta er ved søknad om nytt lån med vedlagde papirer med lånesøknad, så er logoen til Gjeldfinans på eit
av dei. Bankar anar "ugler i mosen".

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forbedre oss?
Legg vekt på å skape ei verksemd der den første du møter på ved oppmøte hos dykk er like viktig som Rune og Heine! Utan å løfte i
flokk går det ikkje!! Men, føler de har lukkast så langt, så, hald fokus på det også i framtida, så vil nok dette gå bra. Og at uten at alle
løfter i "flokk", kan det gå riktig ille. Må ha definerte mål steg for steg. Ta med alle tilsette i målsettinga, definer den år for år.

Dersom en av deres nærmeste kom i en vanskelig økonomisk situasjon eller hadde behov for en refinansiering,
ville dere da ha anbefalt Gjeldfinans?

JA, DEFINITIVT! DO I HAVE TO SAY ANYMORE??

*Vi ønsker å bemerke at alle referanser er gjengitt ordrett og med skriftlig tillatelse fra kunden.

Les flere referanser