Vi er ikke gjeldsrådgivere. Vi er leverandør av totalløsninger innen økonomisk opprydning.

Det finnes mange firma som driver med det som omtales som gjeldsrådgivning. En slik rådgivningstjeneste kan gå ut på at en rådgiver utarbeider en gjeldsoversikt, går gjennom denne sammen med kunden og kommer med råd og tips til hva kunden bør gjøre for å komme ut av uføret. Gjeldsrådgiveren kan også bistå kunden i forhandlinger ovenfor kreditorer, for eksempel om inngåelse av betalingsutsettelser eller nedbetalingsavtaler.

Gjeldfinans AS ble etablert i 2006 og er en av markedslederne innen økonomisk opprydning. Vi jobber hele tiden med å forbedre våre eksisterende tjenester og utvikle nye produkter. Som en del av denne strategien kjøpte vi i 2010 opp Gjeldsmegling AS av Bank 2.

Totalløsning

Vi i Gjeldfinans tenker annerledes. Vi mener at en totalløsning er det eneste som sikrer en langsiktig og god økonomisk løsning for kunden. Med totalløsning mener vi at vi tar all gjeld (med unntak av studielån og eventuelt andre gunstige lån) og samler dette i ett nytt lån i vanlig bank til gunstige markedsbetingelser. Vi gjør jobben for deg. En slik totalløsning er også det beste virkemiddelet mot at noe lignende skal kunne skje igjen.

Ingen månedlige gebyr

Det er ikke uvanlig at private gjeldsrådgivere fakturerer sine tjenester ut fra medgått tid. Alternativt avtales det ofte et fast månedlig gebyr som skal betales inntil oppdraget avsluttes. Det er således ofte vanskelig for kundene å vite eksakt hva tjenesten vil koste og hva man eventuelt får igjen for pengene.

Fast forhåndspris

Hos Gjeldfinans blir man forelagt en fast forhåndspris før man signerer på noe som helst. Denne forhåndsprisen kan man selvfølgelig takke ja eller nei til. Faktisk er vi så nøye på at ingen skal føle seg presset til å signere på noe som helst at vi pålegger alle potensielle kunder en 24-timers angrefrist!

No cure - no pay

Hva om vi likevel ikke skulle klare å levere noen løsning? Da skal vi heller ikke ha betalt. Det er det vi kaller "no cure - no pay".

Kort fortalt:
Fast forhåndspris
24-timers pålagt angrefrist
"No cure - no pay"

Sammensatt team

Vi har et team sammensatt av personer med ulik utdannelsesbakgrunn og erfaring.  På den måten har vi den nødvendige kompetansen til å håndtere de fleste typer saker.

Vi øker kompetansen

I februar 2011 utvidet vi staben med ytterligere to ansatte; èn økonom fra BI og en med master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Pga ytterligere pågang vil vi ansette flere medarbeidere i 2013.

Solid økonomi

Firmaet har en solid økonomi og oppnår AA-rating hos kredittopplysningsbyrået Soliditet. Gjeldfinans sitt morselskap blir i 2011 vurdert til trippel AAA, som er høyeste oppnåelige score.