Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Ingen løsning, ingen kostnad

Vi jobber etter prinsippet "ingen løsning, ingen kostnad", som betyr at vi bare tar betalt om vi leverer en løsning. På denne måten følger det ingen risiko å få saken din prøvd hos oss. Dersom vi finner en mulig løsning for deg, vil vi raskt kalle deg inn til et møte hvor vi presenterer en eller flere potensielle løsninger. I dette møtet presenterer vi også vår forhåndspris for oppdraget. Honoraret avhenger av sakens kompleksitet, risiko, og antatte tidsforbruk. Dette er et uforpliktende møte, så om du av en eller annen grunn takker nei til løsningsforslaget, blir saken henlagt uten noen kostnad for deg. 

Risikoen bak løsningen tar vi; om saken krever 30 arbeidstimer mer enn estimert er det vi som tar kostnaden. Slik kan du være trygg på hva du skal forholde deg til. Vi er opptatt av å raskt levere en endelig løsning.

Trenger du hjelp med dyrt forbrukslån?

Send din søknad