NO CURE - NO PAY

Gjeldfinans jobber etter ”no cure – no pay”. Det betyr at dersom vi ikke klarer å levere noen løsning, skal vi heller ikke ha betalt. Du løper derfor ingen risiko med å få din sak prøvd hos oss.

Dersom vi ser en mulig løsning i din sak, vil vi relativt raskt kalle inn til et informasjonsmøte hvor vi presenterer et eller flere løsningsforslag. Du vil under dette møtet også få presentert en fast forhåndspris for oppdraget. Størrelsen på honoraret vil blant annet avhenge av sakens kompleksitet, risiko og antatte tidsforbruk. Skulle du av en eller annen grunn velge å takke nei til løsningsforslaget, vil saken bli henlagt uten noen kostnader for deg.

Hele risikoen ved en eventuell løsning faller derfor på Gjeldfinans: skulle det eksempelvis vise seg at saken krever 30 arbeidstimer mer enn estimert, er det Gjeldfinans som må bære kostnaden. Du vet derfor hele tiden hva du har å forholde deg til. I tillegg er dette selvfølgelig et sterkt insentiv for Gjeldfinans til å bli raskest mulig ferdig med hele prosessen og levere en endelig løsning.