Hvordan kan jeg finne ut hvor mye sikkerhet jeg har?


Hvor mye sikkerhet (verdier i fast eiendom) du har, vil fremgå av en takst eller verdivurdering, dersom dette finnes. Om du ikke har dette, kan du få en rask pekepinn på dette ved å sjekke hvor mye tilsvarende eiendommer i nærområdet er blitt solgt for.