Gjeldfinans 40 600 700
Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Hva menes med sikkerhet?

Med sikkerhet menes hvor mye sikkerhet (verdier) man har i fast eiendom (hus, hytte, tomt, fritidseiendom). 

Totalgjelden må ikke utgjøre mer enn maks 75 % av den sikkerheten som kan stilles.


Les flere spørsmål

Trenger du hjelp med dyrt forbrukslån?

Send din søknad