Hva menes med sikkerhet?


Med sikkerhet menes hvor mye sikkerhet (verdier) man har i fast eiendom (hus, hytte, tomt, fritidseiendom). Totalgjelden må ikke utgjøre mer enn maks 75 % av den sikkerheten som kan stilles.