Gjeldfinans 40 600 700

Vi stiller krav til sikkerhet i eiendom

Hva menes med betjeningsevne?

Betjeningsevne er forholdet mellom inntekt og totalgjeld. Gjelden bør ikke utgjøre mer enn 3 ganger inntekt. Det vil eksempelvis si at dersom du har en brutto årsinntekt à kr. 400 000,- regner bankene på at du ikke bør ha en totalgjeld større enn kr. 1.200 000,-. Er dere gift eller samboere med felles økonomi, er det de totale inntektene i husholdningen som legges til grunn.


Les flere spørsmål

Vi starter der andre gir opp. Trenger du hjelp?

Send din søknad