Hva er forskjellen på gjeldssanering og refinansiering?


Ved refinansiering forsøker man å forbedre betingelsene på gjelden - ved gjeldssanering forsøker man å få ned størrelsen på gjelden. Både refinansiering og gjeldssanering har som formål å redusere de månedlige kostnadene for skyldneren. Det spesielle med Gjeldfinans er at vi tilbyr gjeldssanering og refinansiering i en og samme prosess. Dersom det er mulig forhandler vi først ned gjelden slik at den blir mindre, deretter samler vi restgjelden i ett nytt lån til gunstigere betingelser. Det er dette vi kaller for totalløsning. Gjeldfinans tilbyr kun totalløsninger. Dette fordi vi tror dette er det beste virkemiddelet for å minimere sannsynligheten for at noe lignende noen gang skal kunne skje igjen.